Kullanıcı:
Şifre:


Şifremi Hatırlat
  Üye Sayisi: 2266
  Ziyaretçi Sayisi: 505823

 

Kış Yürüyüş Liderliği – İzmir Başvuruları

Federasyonumuz 2019 yıllık faaliyet planında yer alan Kış Yürüyüş Liderliği Kursu 28 Ocak – 03 Şubat 2019 tarihleri arasında İzmir’de yapılacaktır.

Kursa başvurmak isteyen adaylar aşağıda belirtilen tüm belgeleri eksiksiz olarak 17 Ocak 2019 tarihinde mesai bitimine kadar Federasyonumuz Ankara Merkez Ofisi’ne göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir. Postada olan gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Gelen başvurular TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU BAŞKANLIĞI YÜRÜYÜŞ LİDERLİĞİ TALİMATI ilgili maddeleri gereğince aşağıda belirtilen şartları sağlayan ve gerekli evrakları eksiksiz gönderenlerin belirlenerek ilan edilecektir. Eksik evrakı olanlar için başvuru tarihinden sonra evrak alınmayacaktır.

Başvurular sporcunun bağlı bulunduğu kulüp üst yazısı ile yapılacaktır. Eğitim kursu için 35 kişilik kontenjan bulunmaktadır.

Yürüyüş Liderliği Talimatı 13. Maddesi 3. Fıkrası gereği “yaz eğitimi alınmadan kış eğitimi alınamaz” hükmü gereği yaz yürüyüş liderliği belgesi olmayanlar bu eğitime katılamazlar.

Yürüyüş Liderliği Kursuna Katılacaklarda Aranacak Şartlar:

Madde 9 – (1) Yürüyüş Liderliği kursuna katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) T.C. vatandaşı olmak

b) En az 21 yaşını bitirmiş olmak

c) En az lise ve dengi okul mezunu olmak

d) Federasyon sporcu lisansına sahip olmak, liderlik kurs müracaatı mensubu bulunduğu kulübü tarafından yapılmış olmak

e) Son üç yıl içinde açılan bir ilk yardım kursunu veya Federasyonun eğitim kurslarında verdiği ilk yardım kurslarından birini başarıyla bitirmiş olmak

f) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak

g) 07/01/ 1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile Bağımsız Spor Federasyonlarının Disiplin veya Ceza Talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu sure içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak

h) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı engeli olmamak

Kursa Katılacaklardan İstenecek Belgeler:

(2) Kursa katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenir.

a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

b) Diplomanın Noter Tasdikli Fotokopisi

c) İkametgah Belgesi

d) Sabıka Kaydı

e) Sağlık Raporu

f) 4 adet Vesikalık Fotoğraf

g) Başvuru Dilekçesi

ğ ) Kurs Başvuru Harcının Banka Dekontu

h ) Disiplin ve ceza talimatı gereğince ceza alıp almadığına dair yazı

ı ) İlk Yardım Belgesi

i) Dağcılık Lisansı (2019 vizeli)

j) Türkiye Dağcılık Federasyonu eğitim talimatına göre eğitim almış olanlar aldıkları dağcılık eğitim tamamlama belgesi(Kursa katılacaklardan istenmemektedir. Bu belgeye haiz olanlar kurs almadan başvuruları halinde Yürüyüş Liderliği Belgesini direkt alırlar)

k) Yaz Yürüyüş Liderliği belgesinin fotokopisi

(3) Kursa katılmada üst yaş sınırı yoktur

(4) 10 . maddenin (2), (3) ve(4) bentlerinde belirtilen  yürüyüş parkurlarını istenilen zamanda bitiremeyenler ve yürüyüş düzenine uymayanlar kursa kabul edilmez ve ödedikleri ücret geri ödenmez.

Kurs harcı 550₺ olup Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanlığı, Türk Ekonomi Bankası (TEB), Ulus Ankara Şubesi

IBAN No: TR32 0003 2000 0000 0060 7704 27 hesabına “Kış Yürüyüş Liderliği Kursu” açıklaması ile birlikte yatırmaları gerekmektedir.


 Sevgili DEDAK üyeleri ve misafirleri,
Derneğimiz Kültür Kolu faaliyetleri çerçevesinde her ayın 2.Pazartesi günü, güncel konularda derlenen bilgiler, haberler üyelerimiz yada konusunda uzman misafirler tarafından üyelerimize sunulmaktadır.
”DOST BULUŞMALARI” adı altında yapılan bu söyleşilerin Ocak sunumu 7 Ocak 2018 Pazartesi günü saat 18:30'da dernek binamızda yapılacaktır. 
Bu ayki konumuz; “HOMEOPATİ” dir. 
Sunum başlıkları; 
-Homeopatinin Temel Prensipleri, 
-Homeopatide Kullanılan İlaçların Özellikleri, 
-Homeopati Uygulanan Hastalıklar
Sunum yaklaşık 1 saattir.
Sunumu Fitoterapi ve Homeopati uzmanı Dr. SERDAR ÖZGÜÇ yapacaktır.
Tüm üyelerimiz ve misafirlerimiz davetlidir.
DEDAK YÖNETİM KURULU


 ULUDAĞ KIŞ TIRMANIŞI

SEVGİLİ DEDAK ÜYELERİ VE MİSAFİRLERİ

 KULÜBÜMÜZÜN DAĞCILIK ETKİNLİKLERİ PROGRAMI KAPSAMINDA 12-13 OCAK 2019 TARİHLERİNDE BURSA ULUDAĞ TIRMANIŞI GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

12 OCAK CUMARTESİ SABAHI SAAT 08.00 DE İZMİR’ DEN HAREKET EDİLEREK BURSA’YA GİDİLECEKTİR. BURSADA ALIŞVERİŞ VE YEMEK MOLASINDAN SONRA KAMP ALANI OLAN VOLFRAM BÖLGESİNE GEÇİLECEKTİR. KAMP ALANINDA ÇADIRLAR KURULDUKTAN SONRA SAAT 22.00’ A KADAR SERBEST ZAMAN 22.00’ DA SESSİZLİK. 13 OCAK PAZAR GÜNÜ SABAHI TIRMANIŞA GEÇİLECEKTİR, ÖĞLEYE DOĞRU ZİRVEYE VARIŞ VE KAMP ALANINA DÖNÜŞ YAPILACAKTIR. ÇADIRLAR TOPLANACAK VE İZMİR’E DÖNÜLECEKTİR.  

 

YOL ÜCRETİ KATILIMCI SAYISINA GÖRE DAHA SONRA DUYURULACAKTIR.

 

TIRMANIŞA KATILACAKLAR KAZMA, KRAMPON, KASK VE TEKNİK MALZEMELERİNİ 2019 VİZELİ LİSANLARINI YANLARINDA GETİRMELERİ GEREKMEKTEDİR.

 

ETKİNLİĞE KATILMAK İSTEYENLER 07 OCAK 2019 PAZARTESİ SAAT 17.00 A KADAR

İSMAİL ASLAN’A 0532 790 69 96 NOLU TELEFONA BİLDİRMELERİ GEREKMEKTEDİR.

 

12 OCAK CUMARTESİ SABAHI SAAT 08.00 DA HALKAPINAR İZBAN İSTASYONU ÇINARLI TARAFINDAN ARACIMIZ KALKACAKTIR.

 


 Sevgili DEDAK Üyeleri;

Derneğimiz 1 Ekimden itibaren; önümüzdeki güz ve kış döneminde, eskiden olduğu gibi;
Pazartesi-Perşembe-Cumartesi günleri 
13:00-17:00 saatleri arasında açık olacaktır.
Üye ve misafirlerimizi bekliyoruz.
DEDAK Yönetim Kurulu